Swansea Canoe Polo Club

Aelodaeth

Aelodaeth

Aelodau Newydd

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch. Unwaith y byddwch wedi cofrestru byddwn yn cysylltu â chi ac yn mynd â chi ar y dŵr cyn gynted ag y gallwn.

Sut i brynu aelodaeth

Y cam cyntaf yw cofrestrwch.

Unwaith y byddwch wedi bod i sesiwn pwll neu sesiwn hyfforddi arall byddwn yn actifadu eich cyfrif. Byddwch yn derbyn e-bost i'r cyfeiriad a ddefnyddir wrth gofrestru gyda dolen i'r Porth Clwb lle gallwch fewngofnodi a thalu am eich aelodaeth.

Os byddai'n well gennych dalu ag arian parod neu ddefnyddio'ch cerdyn credyd neu ddebyd yn bersonol, rhowch wybod i ni mewn sesiwn pwll a gallwn drefnu i gymryd eich taliad, bydd angen i chi cofrestrwch ar-lein o hyd.

Consesiynau

Os oes gennych incwm isel siaradwch â ni oherwydd efallai y bydd grantiau ar gael y gallwn wneud cais amdanynt fel clwb i helpu i'ch cefnogi chi neu'ch plentyn.

Mathau o Aelodaeth

If you are competing in tournaments you will need to be a full Individual member of Canoe Wales (or equivalent British Canoeing).

If you are not competing in tournaments you will need affiliate membership which will be included with your club membership.

Mae Canŵ Cymru yn darparu yswiriant ar gyfer ein gweithgareddau clwb, ond nid yw aelodaeth cyswllt yn cynnwys twrnameintiau na chymwysterau hyfforddi.

Os nad ydych yn siŵr, siaradwch ag aelod o’r pwyllgor mewn sesiwn hyfforddi a byddwn yn hapus i helpu.

Telir aelodaeth yn flynyddol.

Full Member

The full club membership cost is £40 per year, which can either be paid at once, or can be split into 2 payments. You will also need Canoe Wales membership, details below.

Canoe Wales Membership for Competitions & Training:
£47.00 – Adult
£37.00 – Young Person (18-23)

Canoe Wales Membership for Training Only:
£10.50 – Adult

Youth Membership

Youth club membership is for children (under 18) and costs £35. Each member will also need Canoe Wales membership.

Canoe Wales Membership for Competitions & Training:
£28.00 – On the Water Youth

Canoe Wales Membership for Training Only:
£5.00 – Club Associate

Family discounts are available, chat to us to learn more.

Off the Water Membership

Off the Water membership is required if you are travelling with the club for tournaments. If you are also performing duties such as Refereeing or Coaching you will require “On The Water” Canoe Wales membership. The cost is £10, and you will also need Canoe Wales Membership.

Canoe Wales Membership:
Adult On The Bank – £21.00
Adult Club 
Associate – £10.50
Youth Club Associate – £5.00

Affiliate Membership

If you attend our training sessions but are a member of another club you will need either Full, Youth, Honorary or Affiliate membership.

You must hold On the Water Canoe Wales or British Canoeing membership.

cyCymraeg